• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estonya(EUR €)
 • Almanya(EUR €)
 • Finlandiya(EUR €)
 • Belçika(EUR €)
 • Portekiz(EUR €)
 • Bulgaristan(BGN лв)
 • Danimarka(DKK kr)
 • Litvanya(EUR €)
 • Lüksemburg(EUR €)
 • Hırvatistan(HRK Kn)
 • Letonya(EUR €)
 • Yunanistan(EUR €)
 • İtalya(EUR €)
 • Fransa(EUR €)
 • Macaristan(HUF Ft)
 • ispanya(EUR €)
 • İsveç(SEK kr)
 • Avusturya(EUR €)
 • Slovenya(EUR €)
 • Çek Cumhuriyeti(CZK Kč)
 • Slovakya(EUR €)
 • İrlanda(EUR €)
 • Polonya(PLN zł)
 • Romanya(RON L)
 • Hollanda(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

ŞARTLAR ŞARTLARI

Yesgenerator-shop'un hüküm ve koşulları
18.04.2022 tarihinden itibaren geçerlidir
1.
1.1. Hüküm ve koşullar ("Şartlar ve Koşullar"), Web Sitesi Satıcısının www.yesgenerator.com/shop (shop) web sitesini kullanan ("Alıcı" veya "Satıcı" veya "Alıcı"). "e-mağaza"), e-mağazadan mal sipariş edin veya
("Mallar"), eMağazadan Mallar için bir sözleşme yapılması dahil
Malları ("Sözleşme") satın alın.
1.2 Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş sayılacaktır.
1.2.
1.3 Sözleşme Belgeleri, Hüküm ve Koşullardır; ve Sipariş. Aralarında herhangi bir ihtilaf olması halinde,
Emir geçerli olacaktır.
1.4. Koşullar kapsamında olmayan konular için
taraflar, Satıcının Genel Hüküm ve Koşullarına ve kanun hükümlerine tabi olacaktır. Satıcının Genel Hüküm ve Koşulları şu adreste yayınlanmaktadır: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Alıcı, e-mağazadan aşağıdaki Malları satın alabilir:
2.2.1.
Alıcı, "Alışveriş Sepeti"ni iptal ederse, alışverişi onayladıktan sonra alışveriş sepetinin içeriğini değiştirebilir, alışveriş sepeti boşalır.
2.3. Malları alışveriş sepetine ekledikten sonra, Alıcı bunu yapabilir.
2.2.2. Sipariş onay sayfası tarafından onaylanacaktır, Alıcı adını ve soyadını girer.
Sipariş onay sayfasında Alıcı, adını ve soyadını, ülkesini, sokak ve ülke numarasını, posta kodunu, il/semt/ilçe bilgilerini, telefon ve telefon ve e-posta bilgilerini girer. Alıcı, dilerse şirket bilgilerini verebilir.
2.4. Sipariş onaylandıktan sonra Alıcı, gerekli teslimat ve ödeme yöntemini seçer. E-mağazadaki Ürünler için
Malların ödemesi, e-mağazada belirtilen bankalar aracılığıyla yapılır.
Ödeme, web sitesinde belirtilen banka linkleri aracılığıyla yapılır. Mal ödemesi için ödeme yapıldıktan sonra, "Satıcıya dön" bağlantısına tıklayarak çevrimiçi bankacılık sayfasından çıkmalısınız.
2.5. Satıcı, satış sözleşmesinden cayma ve satış sözleşmesinden cayma ve sipariş edilen Malları iade etme hakkına sahiptir. Malların fiyatı veya özellikleri e-mağazada yanlış gösteriliyorsa, sipariş edilen Malları teslim etmeme bir sistem hatası nedeniyle.
2.6. Malların seçimi, fiyatı ve mevcudiyeti, zaman zaman ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Alıcı başına bir miktar sınırına tabi olabilir.


3.
3.1 Satıcı, Malları e-mağaza aracılığıyla Alıcıya teslim eder.
Alıcı, teslimat yöntemini seçecektir.
3.2 Alıcı, Malların teslimatı için ödeme yapacaktır.
Paket makinesi veya kargo hizmeti kullanılması durumunda ödeme Alıcı tarafından yapılacaktır.
Mallar Alıcı'ya teslim edilmiştir. Tüketici durumunda, Malların taşıyıcısına (kurye hizmeti sağlayıcısı), Tüketici tarafından Tüketici tarafından makbuz ile.
3.3 Alıcı'nın Malları teslim almayı geciktirmesi durumunda,
3.3.3 Alıcı Malları teslim almazsa, Satıcı, masrafları Alıcıya ait olmak üzere Malları depolama hakkına sahip olacaktır.
Alıcı'nın Malları teslim almakta gecikmesi durumunda malları 30 takvim gününden daha fazla geciktirir.
Satıcının Sözleşmeyi istisnai olarak feshetme hakkı vardır; ve Satıcının sözleşmenin ifasında ve sözleşmenin feshinde maruz kaldığı tüm masraf ve giderleri (örn. depolama giderlerini aşan bir sürenin geçmesi halinde) mümkünse Alıcı'nın ödemesini istemeye; Mallar için Alıcıya iade edilecek tutarı Alıcıdan tahsil etmek.


4. MALLARIN MÜLKİYETİ VE MÜLKİYETİ
4.1. Malların zilyetliği ve Malların zarar görmesi veya imha edilmesi riski.
Malların kayıp veya hasar veya zayi olma riski, Malların Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren veya Malların Alıcı tarafından teslim alınmasında gecikme olması halinde, teslim edildiği andan itibaren Satıcıdan Alıcıya geçer. Alıcının teslimatı geciktirmesi.
4.2 Alıcı'nın Mal'ı kendisine teslim ettiği ve Satın Alma Sözleşmesi'nde belirtilen tüm ödemeleri yaptığı andan itibaren Mal'ın mülkiyeti Satıcı'dan Alıcı'ya geçecektir.


5. ÜCRETLER VE ÖDEME KOŞULLARI
5.1 Alıcı, sipariş bazında ödeme yapmayı taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme uyarınca Satıcıya bir ücret ("Ücret") ödeyecektir. Ücret, Malların fiyatını içerecektir; ve Teslimat Ücretleri.
5.2 Siparişin Alıcı tarafından ödenmesi, Ücret tutarının Alıcı tarafından teslim alınması ile Ücretin ödenmiş olduğu kabul edilecektir.
Satıcının banka hesabı.
5.3. Ücretin geç ödenmesi durumunda Alıcı, geciken ödeme tutarının % 0,07'si kadar gecikme faizini Satıcıya ödemeyi taahhüt eder. dolu.


6. MALIN SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU,
KUSURLARIN DÜZELTİLMESİ
6.1 Alıcı, Malları derhal incelemek ve kusuru varsa, Satıcı'ya tekrarlanabilir bir formatta yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Şikayet, mal eksikliğinin tespit edilmesinden itibaren en geç iki (2) ay içinde derhal yapılmalıdır.
2.2.2. Mallardaki kusurun keşfedilmesi üzerine.
6.2.
Malları korumak için makul adımlar atmak; ve Malların durumunu daha da kötüleştirmesi durumunda, Malları kusurlu olarak kullanmamak da dahil olmak üzere Malları koruyun.
6.3. İddiayı çözüme kavuşturmak için Tüketici, Malları Satıcının çevrimiçi mağazasından satın aldığını kanıtlayan satın alma kanıtı belgelerine sahip olmalıdır.
6.4.
Alıcının Mallarda bir ayıbı varsa ve Satıcı bu ayıbı süresi içinde Alıcıya bildirmişse, Alıcı bunu yapabilir.
Satıcıdan Malları onarmasını talep etmek; veya mümkünse değiştirme
Malların onarılması veya değiştirilmesi mümkün ise, diğer çözüm yollarının kullanılması, Malların sahip olacağı değer de dahil olmak üzere, durumun tüm koşulları dikkate alındığında orantısız maliyetlerdir.
kusurun olmaması durumunda, kusurun önemi ve Alıcının önemli bir rahatsızlık olmaksızın başka bir hukuk yoluna başvurma olasılığı vardı.
6.5. Mallardaki kusur, Malların onarılması veya değiştirilmesi ile giderilecekse, Alıcı bunu yapacaktır.
Satıcıya mal.
6.6 Satıcı, nakliye dahil olmak üzere Malları tamir etme veya değiştirme masraflarını karşılayacaktır.
nakliye ve malzeme maliyetleri.

7. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, GEÇERLİLİK VE
SONLANDIRMA
7.1. Sözleşme, akdedildiği tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin akdedilmesi ile Taraflar, Sözleşmenin akdedilmesinden önce yapılan Sözleşme anlaşmalarını beyan edeceklerdir.
7.2 Sözleşme'nin Alıcı tarafından istisnai olarak feshedilmesi durumunda fesih tarihinde aşağıdakiler değişecektir.Sözleşmenin feshi, Sözleşmenin Satıcıya karşı muaccel ve ödenebilir mali yükümlülükleri haline gelecektir.
7.3 Tüketici, cayma tarihinden itibaren 14 gün içinde Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.
Alıcı, Malın Tüketici'ye tesliminden itibaren 14 gün içinde Sözleşme'den cayabilir.
7.4.
Sipariş'in, Alıcı'nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda veya Alıcı tarafından işbu Sözleşme uyarınca teklif edilen şartlar ışığında yerine getirilmesi amaçlanıyorsa, Tüketici 14 gün içinde mesafeli iletişim yöntemiyle Sözleşme'den cayma hakkına sahip olmayacaktır. Müşterinin koşulları.
7.5. Sözleşme'den cayılması halinde, masrafları Tüketici'ye aittir.

8.
8.1.
8.1 Satıcı, veri sorumlusu olarak Alıcı tarafından alışveriş sepetinde sağlanan kişisel verileri işleyecektir. Veri koruma kurallarına uygun olarak, kişisel veriler Satıcı tarafından satış amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Sözleşmedir (örn. Mallar için bir siparişin yerine getirilmesi), Kişisel Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Sözleşmenin yerine getirilmesidir (örn. yasal bir yükümlülüğün yasal olarak yerine getirilmesi (örn. Mallar için ödeme), meşru menfaat (örn. tüketim kalıplarının ve satın alma davranışının analizi, profil oluşturma) ve rıza (örn. teklif gönderme teklifleri).
8.2 Satıcının, Tüketicinin rızasını almak için kişisel verilerini işlediği durumlarda, Tüketicinin rızasını dilediği zaman geri alma hakkı vardır.
8.3.
Taraflar, yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine uyacaktır.


9.
9.1 Satıcı, Şartları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler ve eklemeler, Şartlar ve Koşulların yeni versiyonu Satıcı tarafından yayınlandığında yürürlüğe girecektir.
Şartlar ve Koşulların değiştirildiği veya değiştirildiği tarihten itibaren 14 gün sonraki takvim günlerinde yayınlanır.


10.
10.1 Sözleşme ile ilgili tebligatlar, Sözleşmede belirtilen irtibat kişilerine telefon, telefon, e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. Sözleşmenin ihlali iddiası yazılı olarak yapılacaktır.
10.2 Posta ile gönderilen yazılı tebligat karşı tarafa yapılmış sayılır.
Gönderinin gönderilmesinden sonra 3 (üç) takvim günü varsa, Taraf diğer Tarafça teslim alınmış sayılır.