• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estija(EUR €)
 • Vokietija(EUR €)
 • Suomija(EUR €)
 • Belgija(EUR €)
 • Portugalija(EUR €)
 • Bulgarija(BGN лв)
 • Danija(DKK kr)
 • Lietuva(EUR €)
 • Liuksemburgas(EUR €)
 • Kroatija(HRK Kn)
 • Latvija(EUR €)
 • Graikija(EUR €)
 • Italija(EUR €)
 • Prancūzija(EUR €)
 • Vengrija(HUF Ft)
 • Ispanija(EUR €)
 • Švedija(SEK kr)
 • Austrija(EUR €)
 • Slovėnija(EUR €)
 • Čekijos Respublika(CZK Kč)
 • Slovakija(EUR €)
 • Airija(EUR €)
 • Lenkija(PLN zł)
 • Rumunija(RON L)
 • Nyderlandai(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

SĄLYGŲ SĄLYGOS

„Yesgenerator-shop“ sąlygos
Galioja nuo 2022-04-18
1.
1.1. Taisyklės ir sąlygos („Sąlygos“) taikomos („Pirkėjas“ arba „Pardavėjas“ arba „Pirkėjas“).arba „Vartotojas“, kartu „Pirkėjas“), kurie naudojasi Svetainės Pardavėjo svetaine www.yesgenerator.com/shop ( „e-parduotuvė“), užsisakyti prekes iš elektroninės parduotuvės, arba
(toliau – Prekės), įskaitant sutarties dėl Prekių iš e-parduotuvės sudarymą
pirkti prekes („Sutartis“).
1.2 Sutartis laikoma sudaryta tarp Šalių.
1.2.
1.3 Sutarties dokumentai yra Sąlygos ir sąlygos; ir Ordinas. Kilus bet kokiam konfliktui tarp jų,
įsakymas turi viršenybę.
1.4. Sąlygose neaptartiems dalykams
šalys vadovaujasi Pardavėjo Bendrosiomis sąlygomis ir teisės aktų nuostatomis. Pardavėjo bendrosios sąlygos skelbiamos adresu: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje gali pirkti Prekes, kurios yra
2.2.1.
Pirkėjui atšaukus „Prekių krepšelį“, Pirkėjas gali pakeisti krepšelio turinį po pirkimo patvirtinimo, prekių krepšelis bus ištuštintas.
2.3. Įdėjęs Prekes į pirkinių krepšelį, Pirkėjas gali.
2.2.2. Užsakymas bus patvirtintas patvirtinimo puslapyje, Pirkėjas įveda savo vardą ir pavardę.
Užsakymo patvirtinimo puslapyje Pirkėjas įrašo savo vardą ir pavardę, šalį, gatvės ir šalies numerį, pašto kodą, miesto/priemiesčio/miesto duomenis, telefono ir telefono bei el. Pirkėjas gali, jei pageidauja, įmonės rekvizitus.
2.4. Patvirtinus užsakymą, Pirkėjas pasirenka reikiamą pristatymo ir apmokėjimo būdą. Dėl prekių elektroninėje parduotuvėje
Už prekes atsiskaitoma per elektroninėje parduotuvėje nurodytus bankus.
Mokėjimas atliekamas per svetainėje nurodytas banko nuorodas. Sumokėję už Prekių apmokėjimą, turite išeiti iš internetinės bankininkystės puslapio paspaudę nuorodą „Atgal į prekybininką“.
2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties bei grąžinti užsakytas Prekes.nepristatyti užsakytų Prekių, jeigu elektroninėje parduotuvėje neteisingai nurodyta prekių kaina ar savybės. dėl sistemos klaidos.
2.6. Prekių pasirinkimas, kaina ir prieinamumas gali būti keičiami laikas nuo laiko ir be išankstinio įspėjimo, įskaitant toliau nurodytus atvejus, gali būti taikomas kiekio limitas vienam Pirkėjui.


3.
3.1 Pardavėjas Prekes Pirkėjui pristato per elektroninę parduotuvę.
Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą.
3.2 Pirkėjas apmoka už Prekių pristatymą.
Naudojimosi siuntų automatu ar kurjerių tarnyba atveju apmoka Pirkėjas.
Prekės buvo pristatytos Pirkėjui. Prekių vežėjui (kurjerių paslaugų teikėjui) Vartotojo atveju – Vartotojo gautu kvitu.
3.3 Tuo atveju, jei Pirkėjas vėluoja priimti Prekes,
3.3.3 Jei Pirkėjas nepriima Prekių, Pardavėjas turi teisę saugoti Prekes Pirkėjo sąskaita.
Tuo atveju, jei Pirkėjas vėluoja priimti Prekes, vėluoja priimti Prekes daugiau nei 30 kalendorinių dienų.
Pardavėjas turi teisę išimties tvarka nutraukti Sutartį; ir reikalauti, kad Pirkėjas apmokėtų visas Sutarties vykdymo išlaidas ir išlaidas, kurias Pardavėjas patyrė vykdydamas sutartį ir nutraukdamas sutartį (pvz., esant ilgesniam nei saugojimo išlaidų laikotarpiui), jei įmanoma, iki 2012 m. apmokestinant Pirkėju už Prekes Pirkėjui grąžintiną sumą.


4. PREKĖS IR NUOSAVYBĖS TEISĖ
4.1. Prekių turėjimas ir Prekių sugadinimo ar sunaikinimo rizika.
Prekių praradimo, sugadinimo ar praradimo rizika pereina iš Pardavėjo Pirkėjui nuo Prekės pristatymo Pirkėjui dienos arba Pirkėjui vėluojant priimti prekę nuo prekių perdavimo momento. Pirkėjo vėlavimas priimti pristatymą.
4.2 Nuosavybės teisės į Prekes pereina iš Pardavėjo Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas pristato prekes Pirkėjui tuo metu, kai Pirkėjas įvykdo visus Pirkimo sutartyje numatytus mokėjimus.


5. MOKESČIAI IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
5.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti užsakymo pagrindu. Pirkėjas moka Pardavėjui mokestį ("Mokestis") pagal Sutartį. Į Mokestį įeina Prekės kaina; ir pristatymo mokesčiai.
5.2 Pirkėjo užsakymo sumokėjimas laikomas sumokėtu Mokesčio sumokėjimu, kai Pirkėjas gauna Mokesčio sumą.
Pardavėjo banko sąskaita.
5.3. Pavėluotai sumokėjus Mokestį, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,07 % delspinigius nuo uždelstos įmokos sumos nuo uždelstos įmokos sumos per dieną iki visiško įsiskolinimo sumokėjimo. pilnai.


6. PREKIŲ ATITIKTIS SUTARTAI,
Defektų ištaisymas
6.1 Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes nedelsiant apžiūrėti Prekę ir defektą Jei yra, Pardavėjui raštu pranešama atgaminimo forma.
Skundas turi būti pateiktas nedelsiant, ne vėliau kaip per du (2) mėnesius nuo prekių trūkumo nustatymo.
2.2.2. nustačius Prekės trūkumą.
6.2.
imtis pagrįstų veiksmų Prekėms išsaugoti; ir apsaugoti Prekes, tame tarpe ir nenaudoti Prekės su defektu, jeigu tai dar labiau pablogintų Prekės būklę.
6.3. Pretenzijai išspręsti Vartotojas privalo turėti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, įrodančius, kad Prekės pirko iš Pardavėjo internetinės parduotuvės.
6.4.
Jeigu Pirkėjas turi Prekės trūkumų ir Pardavėjas apie tai Pirkėjui laiku pranešė, Pirkėjas gali.
reikalauti, kad Pardavėjas suremontuotų Prekes; arba pakeisti, jei tai įmanoma, bet ne
Jei yra galimybė pataisyti ar pakeisti Prekes, kitų teisių gynimo priemonių naudojimas neproporcingai kainuoja, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, įskaitant Prekės vertę.
būtų turėjęs, nesant defekto, defekto svarbą ir galimybę Pirkėjas be didelių nepatogumų pasinaudoti kitu teisių gynimo būdu.
6.5. Jeigu Prekės trūkumas turi būti pašalintas taisant ar pakeičiant Prekes, Pirkėjas privalo.
Prekės Pardavėjui.
6.6 Pardavėjas padengia Prekių taisymo ar keitimo išlaidas, susijusias su Prekių taisymu ar pakeitimu, įskaitant vežimą ir
transportavimo ir medžiagų išlaidos.

7. ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR
NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir galioja tol, kol Šalys įvykdys Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus pagal Sutartį. Sutartį sudarydamos Sutartį Šalys deklaruoja Sutarties susitarimus, sudarytus iki Sutarties sudarymo.
7.2 Tuo atveju, jei Sutartį Pirkėjas nutraukia išimties tvarka, nutraukimo dieną pasikeičiaSutarties nutraukimas tampa terminais ir mokėtinais finansiniais Sutarties įsipareigojimais Pardavėjo atžvilgiu.
7.3 Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos.
Pirkėjas gali atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Vartotojui.
7.4.
Vartotojas neturi teisės atsisakyti Sutarties nuotolinio ryšio priemonėmis per 14 dienų, jeigu Užsakymas turi būti įvykdytas Pirkėjo asmeniniams poreikiams tenkinti arba atsižvelgiant į Pirkėjo siūlomas sąlygas pagal Pirkėjo pirkimo–pardavimo sutartį. Kliento sąlygos.
7.5. Sutarties atsisakymo atveju vartotojas padengia išlaidas.

8.
8.1.
8.1 Pardavėjas kaip duomenų valdytojas tvarko Pirkėjo prekių krepšelyje pateiktus asmens duomenis. Vadovaudamasis duomenų apsaugos taisyklėmis, Pardavėjas asmens duomenis tvarko pardavimo tikslais.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Sutartis (pvz., Prekių užsakymo įvykdymas), Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Sutarties vykdymas (pvz., teisinio teisinio įsipareigojimo įvykdymas (pvz. apmokėjimas už Prekes), teisėtas interesas (pvz., vartojimo modelių ir pirkimo elgsenos analizė, profiliavimas) ir sutikimas (pvz., pasiūlymai siųsti pasiūlymus).
8.2 Kai Pardavėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis, kad gautų sutikimą, Vartotojas turi teisę pasinaudoti savo Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
8.3.
Šalys laikosi galiojančių teisės aktų reikalavimų.


9.
9.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti Sąlygas Pakeitimai ir papildymai įsigalioja Pardavėjo paskelbus naują Taisyklių redakciją.
14 dienų nuo Sąlygų pakeitimo ar pakeitimo paskelbimo kalendorinėmis dienomis.


10.
10.1 Su Sutartimi susiję pranešimai teikiami telefonu, telefonu, elektroniniu paštu arba paštu Sutartyje nurodytais kontaktais. Pretenzija dėl Sutarties pažeidimo pateikiama raštu.
10.2 Rašytinis pranešimas, išsiųstas paštu, laikomas įteiktu kitai šaliai.
Laikoma, kad Šalis gavo kita Šalis, jei po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo siuntimo išsiuntimo.