• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Észtország(EUR €)
 • Németország(EUR €)
 • Finnország(EUR €)
 • Belgium(EUR €)
 • Portugália(EUR €)
 • Bulgária(BGN лв)
 • Dánia(DKK kr)
 • Litvánia(EUR €)
 • Luxemburg(EUR €)
 • Horvátország(HRK Kn)
 • Lettország(EUR €)
 • Görögország(EUR €)
 • Olaszország(EUR €)
 • Franciaország(EUR €)
 • Magyarország(HUF Ft)
 • Spanyolország(EUR €)
 • Svédország(SEK kr)
 • Ausztria(EUR €)
 • Szlovénia(EUR €)
 • Cseh Köztársaság(CZK Kč)
 • Szlovákia(EUR €)
 • Írország(EUR €)
 • Lengyelország(PLN zł)
 • Románia(RON L)
 • Hollandia(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

FELTÉTELEK

A Yesgenerator-shop általános szerződési feltételei
Érvényes 2022.04.18-tól
1.
1.1. Általános Szerződési Feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") vonatkoznak ("Vevő" vagy "Eladó" vagy "Vevő").vagy "Fogyasztó", együttesen a "Vevő"), akik az Eladó www.yesgenerator.com/shop webhelyét használják ( "e-shop"), rendeljen árut az e-shopból, vagy
(az „Áruk”), beleértve az e-áruházból származó Árukra vonatkozó szerződés megkötését
megvásárolja az árut ("Szerződés").
1.2 A Szerződést a Felek között létrejöttnek kell tekinteni.
1.2.
1.3 A Szerződési Dokumentumok a Szerződési Feltételek; és a Rend. Bármilyen konfliktus esetén közöttük a
a Rendelés az irányadó.
1.4. Olyan ügyekben, amelyekre a Feltételek nem vonatkoznak
a felekre az Eladó Általános Szerződési Feltételei, valamint a jogszabályok rendelkezései az irányadók. Az Eladó Általános Szerződési Feltételei a www.yesgenerator.com oldalon érhetők el


2.
2.1 A Vevő az e-shopból olyan árukat vásárolhat, amelyek
2.2.1.
Amennyiben a Vevő a „Kosár”-ról lemond, a Vásárló a vásárlás visszaigazolását követően módosíthatja a kosár tartalmát, a kosár kiürül.
2.3. Miután az Árukat a kosárba helyezte, a Vevő megteheti.
2.2.2. A megrendelés visszaigazolása visszaigazoló oldalon történik, a Vevő megadja vezeték- és keresztnevét.
A megrendelést visszaigazoló oldalon a Vevő megadja vezeték- és utónevét, országát, utca- és országszámát, irányítószámát, város/előváros/település adatait, telefonszámát és telefonszámát, valamint e-mail-címét. A Vevő, ha kívánja, megadhatja a cég adatait.
2.4. A megrendelés visszaigazolását követően a Vevő kiválasztja a kívánt szállítási és fizetési módot. Az e-shopban található árukért
Az áru fizetése az e-shopban megjelölt bankokon keresztül történik.
A fizetés a weboldalon található banki hivatkozásokon keresztül történik. Az Áru fizetésének kifizetése után a „Vissza a kereskedőhöz” linkre kattintva ki kell lépnie az online banki oldalról.
2.5. Az Eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől és elállni az adásvételi szerződéstől és visszaküldeni a megrendelt árut.nem szállítani a megrendelt árut, ha az e-shopon az Áruk ára vagy jellemzői hibásan vannak feltüntetve. rendszerhiba miatt.
2.6. Az Áruk választéka, ára és elérhetősége időről időre és előzetes értesítés nélkül változhat, beleértve a következőket Vevőnkénti mennyiségi korlátozás alá.


3.
3.1 Az Eladó az árut az e-shopon keresztül szállítja a Vevő részére.
A szállítási módot a Vevő választja ki.
3.2 A Vevőt terheli az Áruk kiszállítása.
Csomagautomata vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a fizetést a Vevő teljesíti.
az árut a vevő megkapta. Fogyasztó esetén az Áru fuvarozójának (futár szolgáltatónak) a Fogyasztó általi átvétellel.
3.3 Abban az esetben, ha a Vevő késik az áru átvételével,
3.3.3 Ha a Vevő nem veszi át az árut, az Eladó jogosult az Árut a Vevő költségére tárolni.
Abban az esetben, ha a Vevő az Áru átvételével késik, az áru átvétele több mint 30 naptári napot késik.
az Eladó jogosult a Szerződést kivételesen felmondani; valamint kötelezni a Vevőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költség és kiadás megfizetésére, amely az Eladónál a szerződés teljesítésével és a szerződés felbontásával kapcsolatban felmerült (pl. tárolási költséget meghaladó időtartam esetén), lehetőség szerint felszámítja a Vevőt az Áruért a Vevőnek visszaküldendő összeget.


4. AZ ÁRUK BIZTOSÍTÁSA ÉS TULAJDONOSA
4.1. Az Áruk birtoklása és az Áruk sérülésének vagy megsemmisülésének kockázata.
az áru elvesztésének, sérülésének vagy elvesztésének kockázata az árunak a Vevő részére történő átadásának napjától, vagy az áru Vevő általi átvételének késedelme esetén az Eladóról a Vevőre száll át. a Vevő késedelmes átvétele.
4.2 Az Áru tulajdonjoga attól a pillanattól száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő az árut a Vevőnek átadta, amikor a Vevő az adásvételi szerződésben meghatározott valamennyi fizetését teljesítette.


5. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1 A Vevő kötelezettséget vállal a megrendelés alapján történő fizetésre. A Vevő a Szerződésnek megfelelően díjat („Díj”) köteles fizetni az Eladónak. A Díj magában foglalja az Áru árát; és Szállítási díjak.
5.2 A Megrendelés Vevő általi megfizetése akkor tekintendő a Díj megfizetésének teljesítettnek, amikor a Díj összege a Vevőhöz beérkezett.
Az eladó bankszámlája.
5.3. A Díj késedelmes fizetése esetén a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a késedelmes fizetés összegének 0,07 %-ának megfelelő késedelmi kamatot fizet az Eladónak naponta a késedelmes fizetés összegének a késedelmes fizetéséig a hátralék teljes kiegyenlítéséig. teljesen.


6. AZ ÁRUK SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐSÉGE,
HIBÁK KIJAVÍTÁSA
6.1 A Vevő köteles az Árut haladéktalanul átvenni, és az árut megvizsgálni, és a hibát Ha rendelkezésre áll, az Eladót írásban, reprodukálható formában értesíti.
A reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb az áruhiány észlelésétől számított két (2) hónapon belül kell benyújtani.
2.2.2. az Áru hibájának felfedezésekor.
6.2.
ésszerű lépéseket tegyen az Áruk megőrzése érdekében; és megvédi az Árut, ideértve a hibás Árut nem használja fel, ha az tovább rontja az Áru állapotát.
6.3. A reklamáció rendezéséhez a Fogyasztónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló dokumentumokkal, amelyek igazolják, hogy az árut az Eladó webáruházából vásárolta.
6.4.
Ha a Vevőnek hibája van az áruban, és az Eladó a hibáról kellő időben értesítette a Vevőt, a Vevő jogosult.
felkérni az Eladót az áru javítására; vagy csere, ha ez lehetséges és nem
Ha lehetséges az áru javítása vagy cseréje, az egyéb jogorvoslatok igénybevétele aránytalan költségekkel jár, figyelembe véve az eset összes körülményét, beleértve az Áru értékét is.
a hiba hiányában a hiba fontossága, valamint a Vevőnek jelentős kellemetlenség nélkül lehetősége lett volna más jogorvoslathoz folyamodni.
6.5. Ha az Áru hibáját az Áru kijavításával vagy cseréjével kell orvosolni, a Vevő köteles.
Áruk az eladónak.
6.6 Az Eladó viseli az Áru javításának vagy cseréjének költségeit az Áru javításával vagy cseréjével, beleértve a szállítást és
szállítási és anyagköltségek.

7. HATÁLYBALÉPÉS, ÉRVÉNYESSÉG ÉS
MEGSZŰNÉS
7.1. A Szerződés a megkötésének napján lép hatályba, és mindaddig érvényben marad, amíg a Felek a Szerződésből eredő kötelezettségeiket nem teljesítik. A Szerződés megkötésével a Felek nyilatkoznak a Szerződés megkötését megelőzően létrejött szerződéses megállapodásokról.
7.2 Abban az esetben, ha a Szerződést a Vevő kivételesen felmondja, a felmondás időpontjában a következők változnakA Szerződés felmondása a Szerződés Eladóval szembeni esedékes és fizetendő pénzügyi kötelezettségévé válik.
7.3 A Fogyasztónak joga van a Szerződéstől az elállástól számított 14 napon belül elállni.
A Vevő az Áru Fogyasztóhoz történő átadásától számított 14 napon belül elállhat a Szerződéstől.
7.4.
A Fogyasztó nem jogosult 14 napon belül távközlő eszközzel elállni a Szerződéstől, ha a Megrendelést a Vevő személyes szükségleteire, vagy a Vevő által javasolt feltételekre tekintettel kell teljesíteni. Ügyfél feltételei.
7.5. A Szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó viseli annak költségeit.

8.
8.1.
8.1 Az Eladó a Vásárló által a kosárban megadott személyes adatokat adatkezelőként kezeli. Az adatvédelmi szabályoknak megfelelően a személyes adatokat az Eladó az értékesítés céljából kezeli.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Szerződés (pl. Árumegrendelés teljesítése), a Személyes adatok kezelésének jogalapja a Szerződés teljesítése (pl. jogi kötelezettség teljesítése (pl. az Áru fizetése), jogos érdek (pl. fogyasztási szokások és vásárlási magatartás elemzése, profilalkotás) és hozzájárulás (pl. ajánlatok küldése).
8.2 Ha az Eladó a Fogyasztó személyes adatait hozzájárulás céljából dolgozza fel, a Fogyasztónak joga van a gyakorlására. Fogyasztó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.
8.3.
A Felek betartják a hatályos jogszabályok előírásait.


9.
9.1 Az Eladó jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások és kiegészítések akkor lépnek hatályba, amikor az Eladó közzéteszi a Feltételek új változatát.
A Feltételek módosításának vagy módosításának naptári napokon történő közzétételét követő 14 napon belül.


10.
10.1 A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket telefonon, telefonon, e-mailben vagy postai úton kell megküldeni a Szerződésben meghatározott elérhetőségeken. A Szerződés megszegésével kapcsolatos igényt írásban kell benyújtani.
10.2 A postai úton küldött írásbeli értesítést a másik félnek átadottnak kell tekinteni.
A másik Fél által átvettnek kell tekinteni, ha a feladásnak a feladástól számított 3 (három) naptári napja van.