• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estonija(EUR €)
 • Njemačka(EUR €)
 • Finska(EUR €)
 • Belgija(EUR €)
 • Portugal(EUR €)
 • Bugarska(BGN лв)
 • Danska(DKK kr)
 • Litva(EUR €)
 • Luksemburg(EUR €)
 • Hrvatska(HRK Kn)
 • Latvija(EUR €)
 • Grčka(EUR €)
 • Italija(EUR €)
 • Francuska(EUR €)
 • Mađarska(HUF Ft)
 • Španjolska(EUR €)
 • Švedska(SEK kr)
 • Austrija(EUR €)
 • Slovenija(EUR €)
 • Češka Republika(CZK Kč)
 • Slovačka(EUR €)
 • Irska(EUR €)
 • Poljska(PLN zł)
 • Rumunjska(RON L)
 • Nizozemska(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

ODREDBE UVJETA

Uvjeti Yesgenerator-shop
Vrijedi od 18.04.2022
1.
1.1. vrijede uvjeti ("Uvjeti i odredbe") ("Kupac" ili "Prodavatelj" ili "Kupac") ili "Potrošač", zajedno "Kupac") koji koriste web stranicu Prodavatelja www.yesgenerator.com/ shop ( "e-trgovina"), naručiti robu iz e-trgovine, odn
("Roba"), uključujući sklapanje ugovora za Robu iz eStorea
kupiti Robu ("Ugovor").
1.2 Ugovor će se smatrati sklopljenim između stranaka.
1.2.
1.3 Ugovorni dokumenti su Odredbe i uvjeti; i Reda. U slučaju bilo kakvog sukoba između njih,
Red će prevladati.
1.4. Za stvari koje nisu obuhvaćene Uvjetima
strane ravnaju se prema Općim uvjetima Prodavatelja, te odredbama zakona. Opći uvjeti prodavatelja objavljeni su na: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Kupac može kupiti u e-trgovini Robu koja je
2.2.1.
Ako Kupac odustane od "Košarice", Kupac može promijeniti sadržaj košarice nakon potvrde kupovine, košarica će biti ispražnjena.
2.3. Nakon dodavanja Robe u košaricu, Kupac može.
2.2.2. Narudžba će biti potvrđena na stranici za potvrdu, Kupac upisuje svoje ime i prezime.
Na stranici za potvrdu narudžbe Kupac upisuje svoje ime i prezime, državu, ulicu i broj države, poštanski broj, podatke o gradu/predgrađu/mjestu, telefon te podatke o telefonu i e-mailu. Kupac može, ako to želi, podatke o tvrtki.
2.4. Nakon potvrde narudžbe, Kupac odabire željeni način dostave i plaćanja. Za robu u e-trgovini
Plaćanje robe vrši se putem banaka navedenih u e-trgovini.
Plaćanje se vrši preko linkova banaka navedenih na web stranici. Nakon uplate za plaćanje robe, morate napustiti stranicu internetskog bankarstva klikom na poveznicu "Natrag na trgovca".
2.5. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora te odustati od kupoprodajnog ugovora i vratiti naručenu Robu. ne isporučiti naručenu Robu ako su cijena ili karakteristike Robe netočno prikazane na e-trgovini. zbog sistemske greške.
2.6. Odabir, cijena i dostupnost robe mogu biti podložni promjenama s vremena na vrijeme i bez prethodne najave, uključujući sljedeće mogu biti predmet ograničenja količine po kupcu.


3.
3.1 Prodavatelj isporučuje Robu Kupcu putem e-trgovine.
Kupac odabire način dostave.
3.2 Kupac će platiti isporuku Robe.
U slučaju korištenja paketomata ili kurirske službe plaćanje vrši Kupac.
Roba je isporučena Kupcu. Prijevozniku robe (pružatelju kurirskih usluga) u slučaju potrošača, potvrdom o primitku od strane potrošača.
3.3 U slučaju da Kupac odgodi preuzimanje Robe,
3.3.3 Ako Kupac ne preuzme Robu, Prodavatelj ima pravo uskladištiti Robu o trošku Kupca.
U slučaju da Kupac kasni s preuzimanjem Robe, kasni s prihvaćanjem robe više od 30 kalendarskih dana.
Prodavatelj ima pravo iznimno raskinuti Ugovor; i zahtijevati od Kupca da podmiri sve troškove i izdatke nastale u izvršavanju Ugovora, troškove nastale Prodavatelju u izvršavanju ugovora i raskidu ugovora (npr. u slučaju razdoblja duljeg od troškova skladištenja), ako je moguće do naplaćujući Kupcu za Robu iznos koji će biti vraćen Kupcu.


4. POSJED I VLASNIŠTVO ROBE
4.1. Posjedovanje Robe i rizik od oštećenja ili uništenja Robe.
rizik od gubitka ili oštećenja ili gubitka Robe prelazi s Prodavatelja na Kupca od datuma isporuke Robe Kupcu ili u slučaju kašnjenja u prihvaćanju robe od strane Kupca od trenutka kašnjenje Kupca u preuzimanju isporuke.
4.2 Vlasništvo nad robom prelazi s prodavatelja na kupca od trenutka kada je kupac isporučio robu kupcu u trenutku kada je kupac izvršio sva plaćanja navedena u kupoprodajnom ugovoru.


5. NAKNADE I UVJETI PLAĆANJA
5.1 Kupac se obvezuje platiti na temelju narudžbe. Kupac će Prodavatelju platiti naknadu ("Naknada") u skladu s Ugovorom. Naknada će uključivati cijenu Robe; i troškovi dostave.
5.2 Plaćanje Narudžbe od strane Kupca smatrat će se plaćanjem Naknade koja će se smatrati izvršenom kada Kupac primi iznos Naknade.
Bankovni račun prodavatelja.
5.3. U slučaju zakašnjelog plaćanja Naknade, Kupac se obvezuje Prodavatelju platiti zateznu kamatu od 0,07 % od iznosa zakašnjelog plaćanja dnevno do potpunog plaćanja zaostalog iznosa. u cijelosti.


6. SUKLADNOST ROBE S UGOVOROM,
OTKLANJANJE KVAROVA
6.1 Kupac je dužan prihvatiti Robu odmah pregledati Robu i ako je kvar dostupan, Prodavatelj mora biti pismeno obaviješten u formatu koji se može reproducirati.
Reklamacija se mora podnijeti odmah, a najkasnije u roku od dva (2) mjeseca od dana utvrđivanja manjka robe.
2.2.2. nakon otkrivanja nedostatka na Robi.
6.2.
poduzeti razumne korake za očuvanje Robe; i zaštititi Robu, uključujući nekorištenje Robe s nedostatkom ako to dodatno pogoršava stanje Robe.
6.3. Kako bi riješio zahtjev, Potrošač mora imati dokumente s dokazom o kupnji kako bi dokazao da je Robu kupio u internetskoj trgovini Prodavatelja.
6.4.
Ako Kupac ima nedostatak na Robi, a Prodavatelj ga je pravodobno obavijestio o nedostatku, Kupac može.
zahtijevati od Prodavatelja da popravi Robu; ili zamjena ako je to moguće, a nije
Ako je Robu moguće popraviti ili zamijeniti, korištenje drugih pravnih lijekova nerazmjerno košta, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, uključujući vrijednost koju bi Roba imala
imao bi u nedostatku nedostatka, važnost nedostatka i mogućnost za kupca da pribjegne drugom pravnom lijeku bez značajnih neugodnosti.
6.5. Ako se kvar na Robi treba popraviti popravkom ili zamjenom Robe, Kupac će.
Roba Prodavatelju.
6.6 Prodavatelj će snositi troškove popravka ili zamjene Robe troškove popravka ili zamjene Robe, uključujući prijevoz i
troškovi transporta i materijala.

7. STUPANJE NA SNAGU, VALJANOST I
RASKID
7.1. Ugovor stupa na snagu danom sklapanja i ostaje na snazi sve dok Strane ne ispune svoje obveze iz Ugovora i obveze iz Ugovora. Ugovor Sklapanjem Ugovora, Strane se izjašnjavaju o ugovornim sporazumima koji su sklopljeni prije sklapanja Ugovora.
7.2 U slučaju da Kupac iznimno raskine Ugovor, sljedeće će se promijeniti na dan raskidaUgovora, raskid Ugovora postaje dospjela i plativa financijska obveza iz Ugovora prema Prodavatelju.
7.3 Potrošač ima pravo odustati od Ugovora u roku od 14 dana od dana odustajanja.
Kupac može odustati od Ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke Robe Kupcu.
7.4.
Potrošač nema pravo odustati od Ugovora putem sredstva daljinske komunikacije u roku od 14 dana ako Narudžba treba biti ispunjena za osobne potrebe Kupca ili u svjetlu uvjeta koje je Kupac predložio u skladu s Uvjeti kupca.
7.5. U slučaju odustajanja od Ugovora, Potrošač snosi troškove.

8.
8.1.
8.1 Prodavatelj će obrađivati osobne podatke koje je Kupac naveo u košarici za kupnju kao voditelj obrade podataka. Sukladno pravilima zaštite podataka, Prodavatelj obrađuje osobne podatke za potrebe prodaje.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka je Ugovor (npr. ispunjenje narudžbe za Robu), pravna osnova za obradu Osobnih podataka je izvršenje Ugovora (npr. ispunjenje zakonske izvedbe zakonske obveze (npr. plaćanje robe) legitimni interes (npr. analiza obrazaca potrošnje i kupovnog ponašanja, profiliranje) i pristanak (npr. slanje ponuda).
8.2 Kada Prodavatelj obrađuje osobne podatke Potrošača radi pristanka, Potrošač će imati pravo iskoristiti svoju Potrošač ima pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.
8.3.
Stranke će se pridržavati zahtjeva važećih zakona.


9.
9.1 Prodavatelj ima pravo jednostrano izmijeniti Uvjete. Izmjene i dopune stupaju na snagu kada Prodavatelj objavi novu verziju Uvjeta.
14 dana nakon datuma objave dopune ili izmjene Uvjeta u kalendarskim danima.


10.
10.1 Obavijesti u vezi s Ugovorom daju se telefonom, telefonom, e-poštom ili poštom na kontakte navedene u Ugovoru. Zahtjev za povredu Ugovora podnosi se u pisanom obliku.
10.2 Pisana obavijest poslana poštom smatrat će se da je dana drugoj strani.
Smatrat će se da je druga strana primila poruku ako je poruka prošla 3 (tri) kalendarska dana nakon objave.